İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Amacı

Müşteri odaklı yönetim anlayışıyla tüm paydaşlar için en yüksek değeri yaratmak amacı ile hareket eden kuruluşumuz yasalara ve düzenlemelere karşı saygıyı ön planda tutarak, etik kurallar içinde hareket etmeyi temel gereklilik olarak benimsemiştir. Çevre ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, insana verdiğimiz üstün değeri yansıtır.

Kapsamı

FORTE Kent ve bağlı tüm işletmelerinin çalışmalarını direkt ya da endirekt olarak etkileyen bütün faaliyetleri kapsar.

Tanımlar

İş sağlığı ve güvenliği: İşyerinde operasyonlar sırasında sağlığa zararlı olabilecek durumların ve / veya malzemelerin korunması ve önlenmesi amacıyla tasarlanmış ve yürütülen sistemik çalışmalar.

İş Kazası: İşyerinde maddi hasara veya yaralanmaya neden olan herhangi bir olay.

İş Hastalığı: İşyerinde ortaya çıkan ölüm veya kalıcı sakatlık ile sonuçlanan ve çalışma ortamlarından ve / veya çalışma yönteminden kaynaklanan hastalıklar.

Tehlike: Yaralanmaya veya hastalığa, malzemelere veya mallara zarar verebilecek veya çevreye zarar verebilecek potansiyel kaynak veya durum.

Kaza: İşyerinde yaralanma, hastalık, maddi hasar veya ölümle sonuçlanan bir olay.

Sağlık: Tam fiziksel ve zihinsel sağlık durumu.

Risk: Belirli bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve olası sonuçları.

Risk analizi: Belirli bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve olası sonuçları.

Kanuni Çerçeve

FORTE Kent Teknolojileri faaliyetlerini yerel ve uluslararası İş Sağlığı Güvenliği düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir. Bunların yetersiz kaldığı ya da bulunmadığı durumlarda sektörün genel uygulamaları ve uluslararası genel teamüle uygun uygulamalar gerçekleştirilir.

Rol ve Sorumluluklar

Yönetim sistemleri koordinatörlüğü tarafından oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği politikası, insan kaynakları ve tüm birimleri ile birlikte gözden geçirilmekte olup, yönetim sistemleri koordinatörlüğü tarafından güncellenmekte ve yönetilmektedir.

Genel İlkeler

Hedef seçtiğimiz bölgelerde lider olma vizyonumuz doğrultusunda FORTE Kent Teknolojileri A.Ş oluşturup ilan ettiği, İş Sağlığı ve Güvenliği politikası şu unsurlardan oluşur:

  • Faaliyette bulunduğumuz bölgelerde İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki ülkenin yasal düzenlemelerine, uluslararası standartlara ve tüm etik kurallara uyulacak, sistematik ve yaratıcı yönetim yaklaşımı benimsenir.
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek unsurları tespit etmek, riskleri belirleyip analiz etmek, çalışanların bireysel sağlıklarını korumak, işletmelerin çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı ve güvenli hale getirmek, gerekli tedbirlerin alınması için yöntem ve işlevleri düzenlemek, tehlikeleri tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işletmelerde yönetim sistemleri kurulur ve uygulanır.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri çalışanlarımızın iş gücünü ve çalışma verimliliğini yükselttiği gibi işletmelerin rekabet gücüne de katkıda bulunur.
  • Çalışanların yaptıkları işlerdeki bilgi düzeylerini eğitimlerle geliştirmeyi, sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmayı, moral ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı, hem güvenlik hem de verim bakımından hedefler.
  • Forte Kent Teknolojileri A.Ş tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğini en ön planda tutar, paydaş ve tedarikçilerini de bu konuda teşvik eder ve destekler.